10 listopada 2017

Patriotyzm Jutra

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

 

Poniżej znajdują się przydatne pliki do pobrania:

scenariusz lekcji 6

scenariusz 4

plakat2

poradnik

opaski fiszki karty

karty_Wielkich_Polakow

fiszki