4 kwietnia 2017

Zaangażuj się

Mokotów to cały czas nasz wspólny hufiec – bez znaczenia, z którego pokolenia się wywodzimy. Taka też powinna być wspólna 50. rocznica zdobycia przez niego imienia.  Aby to się udało, powinniśmy pracować nad nią razem. Pierwsze przymiarki rozpoczęły się już w marcu 2016 roku, tuż po zakończeniu apelu na 46. Rajdzie Arsenał. Grupa instruktorów obecnych wówczas na uroczystościach spotkała się, by rozmawiać o tym jak wspólnie przygotować tę okrągłą rocznicę. Od tego czasu trwają prace nad jej poszczególnymi elementami.

Serdecznie zachęcamy do tego, byście włączali się w poszczególne działania 50-lecia. Każdy z pewnością znajdzie coś na miarę swoich możliwości czasowych – cegiełką do wspólnych obchodów może być zarówno zaangażowanie w organizację gry, przesłanie swoich wspomnień  lub zdjęć lub choćby podanie wiadomości o 50. rocznicy dalej – do kolejnych instruktorów Hufca.

Czego obecnie potrzeba najbardziej?

Nazwa Opis działania Kogo szukamy?
Gry na Święto Hufca dla zuchów oraz harcerzy i harcerzy starszych Gry miejskie, których celem jest przybliżenie działalności Szarych Szeregów a także działań Hufca ZHP Warszawa Mokotów związanych z bohaterem hufca.  

*Osób, które deklarują, że mogłyby stanąć na punktach gry w dn. 23.09.2017 w duecie z aktualnie działającym instruktorem Hufca.

Spotkanie – jak pracować z Szarymi Szeregami? Spotkanie będzie miało na celu wymianę doświadczeń: jak kiedyś w hufcu pracowano z etosem Szarych Szeregów? Jak drużynowi mogą robić to dziś? Co było osobiście ważne dla instruktorów dawniej? Co może być ważne obecnie? Jak mądrze wykorzystywać Szare Szeregi jako wzorzec wychowawczy?  

*Osób, które mają pomysł i dostęp do miejsc, gdzie można by zorganizować takie spotkanie – miejsce mogłoby być związane z Szarymi Szeregami.

Przewodnik po cmentarzach Stworzenie dokumentacji (choćby elektronicznej – na stronie hufca Mokotów) dotyczącej miejsc, w których zostali pochowani instruktorzy hufca Mokotów. Tak, by w przyszłości środowiska lub indywidualni członkowie hufca mogli zadbać o mogiły dawnych instruktorów. *Szukamy koordynatora tego projektu. Bardzo liczymy na to, że ktoś z byłych instruktorów chciałby się nim zająć.
Sala Tradycji Próbujemy odtworzyć w Hufcu dawną Izbę Pamięci. Mamy bardzo dużo pamiątek, które od lat – po przeprowadzce do nowego lokalu – leżą w pudłach. Chcemy je przejrzeć, skatalogować i przygotować do wyeksponowania (napisaliśmy na ten cel projekt w Budżecie Partycypacyjnym m.st. Warszawy). *Szukamy osób chętnych do przeglądania i katalogowania archiwum. Nawet jedna wizyta w hufcu będzie dla nas bardzo przydatna!

 

Jeśli widzicie w tych zadaniach coś dla siebie (lub jeśli wiecie, że możecie zrobić coś innego, czego na liście nie ma), zapraszamy do wypełnienia ankiety: LINK.

Chcielibyśmy, aby 50-lecie miało otwartą formułę. Jeśli macie pomysł, jakie jeszcze działanie warto w jego ramach przeprowadzić – pozostajemy w Komendzie Hufca do Waszej dyspozycji.

W sprawie 50-lecia prosimy kontaktować się z zastępczynią komendantki hufca ds. programu:

hm. Natalia Gorgol

606 764 441

natalia.gorgol@mokotow.zhp.pl